Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017

Αναζητώντας τους Χιώτες μαρμαρογλύπτες

Μαρμάρινα θυρώματα στη Χίο, έργα ντόπιων καλλιτεχνών του 18ου αιώνα Για το νησί της Χίου, ο 18ος αιώνας δεν ήταν περίοδος παρακμής λόγω της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά...

Τα αρχαία λατομεία μαρμάρου της Θάσου

Η εξόρυξη του μαρμάρου περνούσε από τρεις φάσεις. Στη διάρκεια της πρώτης φάσης, στο λατομείο, η εξόρυξη ενός όγκου μαρμάρου δεν γίνονταν ποτέ χωρίς...

Τα μυστικά του Ταζ Μαχάλ

Το Ταζ Μαχάλ είναι το πιο διάσημο μνημείο της Ινδίας και ένα από τα σύμβολα αιώνιας αγάπης, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα Μνημεία Παγκόσμιας...

Ανάδειξη των αρχαίων λατομείων της Πάρου

Η Πάρος είναι ένα νησί μεγάλου φυσικού κάλλους με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αισθητική, με πολιτιστική κληρονομιά, στοιχεία τα οποία συνηγορούν στην επιλογή της ως...

Ορυκτά ως έργα τέχνης!

Μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να τα ταυτοποιήσει και να τα χαρακτηρίσει επιστημονικά, όμως το μόνο που δεν χρειάζεται είναι να ψάξει για τον δημιουργό...

Σπάνιες Γαίες- Ερευνα Αγοράς

Ο όρος σπάνιες γαίες αφορά σε 17 συγκεκριμένα ευγενή μέταλλα (χημικά στοιχεία) και η ονομασία τους έχει δοθεί λόγω της γαιώδους μορφής που εμφανίζουν...

Αισθητικά χαρακτηριστικά των διακοσμητικών πετρωμάτων

Κάθε φυσικό διακοσμητικό πέτρωμα συγκεντρώνει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ξεχωριστή του προσωπικότητα και διαμορφώνουν την αισθητική και διακοσμητική του αξία. Επιπλέον, έχει ορισμένα...

Εμπορική ταξινόμηση φυσικών διακοσμητικών πετρωμάτων

Με εμπορικούς όρους, τα διακοσμητικά πετρώματα ταξινομούνται, συνήθως σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε υλικού και τις τεχνικές εξόρυξης και κατεργασίας...

Πώς ταξινομούνται επιστημονικά τα φυσικά διακοσμητικά πετρώματα;

Κατά την επιστημονική ταξινόμηση των διαφόρων πετρωμάτων, λαμβάνονται  κυρίως υπόψη:  ο τρόπος σχηματισμού τους, η πετρογραφική τους ανάλυση και η ορυκτολογική τους σύσταση.  Πιο...

Η θεσμοθέτηση της υπόγειας εκμετάλλευσης του ελληνικού μαρμάρου

Ως Υπόγεια Εκμετάλλευση μαρμάρου, νοείται το σύνολο των έργων προπαρασκευής και προσπέλασης καθώς και της εξορυκτικής επέμβασης για την παραγωγή ογκομαρμάρων, κάτω από την...