Αναλυτική Παρουσίαση των Φυσικών Διακοσμητικών Πετρωμάτων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν να δημιουργηθεί ένας ενδεικτικός κατάλογος με τις φυσικομηχανικές ιδιότητες, καθώς και την ορυκτολογική και χημική σύσταση των κυριοτέρων εμπορικών τύπων της Περιφέρειας ΑΜΘ και κατ΄επέκταση των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων. Αυτές οι ιδιότητες προσδιορίστηκαν αποκλειστικά σύμφωνα με τα αντίστοιχα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ), έτσι ώστε να καλυφθεί το σχετικό κενό που υπήρχε σε προηγούμενες παρεμφερείς εργασίες, στις οποίες όμως οι τιμές των αντίστοιχων ιδιοτήτων έχουν προκύψει με βάση διάφορα διεθνή πρότυπα (DIN, BS, UNI, ASTM κ.λπ.). Αποτέλεσμα αυτής της διαφορετικότητας των προτύπων ήταν η αδυναμία σύγκρισης των αντίστοιχων τιμών, έστω και αν αυτές αφορούν στην ίδια ιδιότητα του διακοσμητικού πετρώματος και είναι εκφρασμένες με τις ίδιες μονάδες. Το πρόβλημα αυτό λύνεται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, με τα δεκαεννιά διακοσμητικά πετρώματα της Περιφέρειας ΑΜΘ που εξετάσθηκαν και ταξινομήθηκαν .

Παρά το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εργασία αυτή είναι ενδεικτικά των πετρωμάτων που εμφανίζονται στην εκάστοτε υπό εξέταση περιοχή (δηλαδή, δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα λατομεία), η εκμετάλλευσή τους μπορεί οπωσδήποτε να αποτελέσει ένα χρηστικό «εργαλείο» στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Με αυτόν τον τρόπο και μέσω των εμπεριστατωμένων πληροφοριών που περιέχει, ευελπιστούμε ότι τούτος ο κατάλογος θα συμβάλει στην προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των ελληνικών διακοσμητικών πετρωμάτων: Αυτών των διαχρονικών υλικών, που λόγω της αδιάλειπτης χρήσης και των ποικίλων εφαρμογών τους συνδέθηκαν και συνεχίζουν να συνδέονται με ό,τι ονομάζεται, με την ευρεία έννοια, «πολιτισμός».

 

Εκ μέρους του προσωπικού του Εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ της Δ/νσης Κοιτασματολογίας, Ι.Γ.Μ.Ε.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κοιτασματολογίας και Τεχνικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου ΛΙΘΟΣ

Δρ. Κώστας Λασκαρίδης

Δείτε το αρχείο Πατώντας εδώ. ή Κατεβάστε το αρχείο εδώ:

Δείτε το αρχείο Πατώντας εδώ. ή Κατεβάστε τον αρχείο εδώ: