Τετάρτη, Νοέμβριος 22, 2017
Όνομα Τηλέφωνο Email Web
Αραβο-Ελληνικό 210-6711.210/ 6726.882 chamber@arabgreekchamber.gr http://www.arabhellenicchamber.gr
Ελληνο-Αμερικανικό 210 699 3559 info@amcham.gr http://www.amcham.gr
Ελληνο-Ιταλικό 210 7213209 italia@italia.gr http://www.italia.gr/
Ελληνο-Βρετανικό 210 72 10 361 http://www.bhcc.gr/
Ελληνο-Γαλλικό 210.362.55.16 ccifhel@otenet.gr http://www.ccifhel.org.gr/
Ελληνο-Γερμανικό 210 64 19 000 ahkathen@ahk.com.gr http://www.german-chamber.gr
Ελληνο-Σουηδικό 210-7289000 info@hellenic-swedishcc.gr http://www.hellenic-swedishcc.gr/
Ελληνο-Κινεζικό 210 3629445, 210 3629219 info@chinese-chamber.gr http://www.chinese-chamber.gr/
Ελληνο-Τουρκικό 2117000264-7 info@etee.gr - etee@etee.gr http://www.etee.gr/
Ελληνο-Τουρκικό Βορείου Ελλάδος 2310 2310 365177-8 info@grtrchamber.org http://www.grtrchamber.org/
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΒΕΑ 210 3604815-9, 210 3602411 info@acci.gr http://www.acci.gr/
Ελληνο-Σερβική Εμπορική και Βιομηχανική Ένωση 2114010703 office.eseve@gmail.com http://www.eseve.gr
ΕΛΛΗΝΟ-ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 210.72.97.711 info@helafrican-chamber.gr http://www.helafrican-chamber.gr/
Ελληνο-Ρωσικό 210 69 81 127, 211 70 07 043 info@hrcc.gr http://www.hrcc.gr/
Ελληνο-Αζέρικο εμπορικό και οικονομικό επιμελητήριο 210 7249185 info@greekazerchamber.eu http://www.greekazerchamber.eu/
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελληνο-Βαλτικών Χωρών http://www.baltictrade.gr/
Ελληνο-Φινλανδικό 210 9244368 info@fhcc.gr http://www.fhcc.gr/
ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 210 4119340 (-1) huc@otenet.gr
ΕΛΛΗΝΟΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 210 654 0905 (-06)
∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ – ΕΛΛΑΣ 210 3810879 iccgr@otenet.gr http://www.iccwbo.gr/
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΒΕΘ 2310 370 100 root@ebeth.gr http://www.ebeth.gr/
Επιμελητήριο Καβάλας 2510-222212 info@chamberofkavala.gr http://www.kcci.gr/
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 25210 22750 - 27520 - 23346 - 22392 ccidrama@dramanet.gr http://www.dramanet.gr/
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 2541022533, 2541025105 ebex@otenet.gr, info@ebex.gr http://www.ebex.gr/
Όνομα Τηλέφωνο Email Web
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2310 539817 info@sbbe.gr http://www.sbbe.gr/
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών 211 5006 000 info@sev.org.gr http://www.sev.org.gr/
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΣΕΒΕ 2310 535333 info@seve.gr http://www.seve.gr/
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΠΣΕ 210-5228925, 210-5221515 pse@otenet.gr http://www.pse.gr/
ΕΛΛΗΝΟ-ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ 210 489 6707, head@otenet.gr http://www.heda.com.gr/
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας & Θράκης 2510 221051 smarblemth@kav.forthnet.gr
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος 2610-620815-16-21 info@sevpde.gr http://www.sevpde.gr/
Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Μαρμάρου Πελοποννήσου 27530 22189
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) 210-7215900-902 info@sme.gr http://www.sme.gr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2510221051 http://www.sbbam.gr/
Όνομα Τηλέφωνο Email Web
Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ΟΑΕΠ 211 9966200 - 210 3310017 oaep@oaep.gr http://www.oaep.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ 2310 548718 eciothes@oaep.gr http://www.hepo.gr/
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΕΝ 210 6969877 – 8 http://www.ypeka.gr/?tabid=345
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΕN 210 6969910 latomet@prv.ypeka.gr http://www.latomet.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. Enterprise Greece 210 335 5700 info@enterprisegreece.gov.gr http://www.enterprisegreece.gov.gr/
Ι.Γ.Μ.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 213.133.7000-3 dirgen@igme.gr http://www.igme.gr/