Πρόσκληση στο 2ο Σεμινάριο Ασφαλείας στα λατομεία Μαρμάρου

Στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2017 ως έτους υγιεινής και ασφάλειας ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Μαρµάρου Μακεδονίας-Θράκης διοργανώνει το 2ο σεµινάριο µε θέµα:

“Η χρήση της συρµατοκοπής στα λατοµεία µαρµάρου”. Το σεµινάριο θα λάβει χώρα την Πέµπτη 8 Ιουνίου από τις 16:30 έως τις 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Καλογερικό», Λιµένα Θάσου.

Θεµατολογία του Σεµιναρίου

1. “Γενικά η χρήση της συρµατοκοπής, ιστορικό, πεδίο εφαρµογής”

2. “Περιγραφή µηχανηµάτων, τύποι συρµατοκοπών, νέες τάσεις”

3. “Κίνδυνοι από τη χρήση των συρµατοκοπών”

4. “Στατιστική ανάλυση ατυχηµάτων από συρµατοκοπές, αιτίες και παραλείψεις”

5. “Κανονισµοί συρµατοκοπών, επίβλεψη εφαρµογής τους και προτεινόµενα µέτρα ασφάλειας για την αντιµετώπιση των κινδύνων”

Στους συµµετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεµιναρίου.