Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Μαρµάρου ΜΘ διοργανώνει το Σάββατο 15 Ιουλίου σεµινάριο µε θέµα: “Ειδικό πρόγραµµα Α΄ Βοηθειών”

Στα πλαίσια της ανακήρυξης του 2017 ως έτους υγιεινής και ασφάλειας ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Μαρµάρου Μακεδονίας Θράκης συνεχίζει τις σχετικές δράσεις και διοργανώνει σε συνεργασία µε το ΕΛΙΝΥΑΕ σεµινάριο µε θέµα: “Ειδικό πρόγραµµα Α΄ Βοηθειών”.

Το σεµινάριο θα λάβει χώρα το Σάββατο 15 Ιουλίου από τις 9:00 π.µ έως τις 17:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δηµαρχείου Δράµας και οι συµµετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το ΕΛΙΝΥΑΕ.

Οι εκπαιδευτές του Σεµιναρίου

 • Νικόλαος Γκούρτσας – Γιατρός – Εκπαιδευτής
 • Βούλα Λιούλιου – στέλεχος ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε –Μέλος Τµήµ. Τεκµηρίωσης πληροφόρησης

Θεµατολογία Σεµιναρίου

Βασική Υποστήριξη ζωής

 • Καρδιοπνευµονική Αναζωογώνηση
 • Αυτόµατη Απινίδωση
 • Πρακτική Άσκηση µε χρήση προπλασµάτων και ηλεκτρονικού απινιδωτή

Αιµορραγίες –Εκδορές –Ρινορραγίες

 • Ενσφηνωµένα Αντικείµενα
 • Ακρωτηριασµοί
 • Εκτέλεση πρακτικής αντιµετώπισης κατά περίπτωση

Κατάγµατα

 • Ακινητοποίηση µε πρόχειρα µέσα
 • Πρακτική στις ως άνω περιπτώσεις

Κακώσεις σπονδυλικής στήλης

 • Μέθοδοι γυρίσµατος από πρηνή σε ύπτια θέση
 • Εφαρµογή κηδεµόνα αυχένος
 • Ακινητοποίηση αυχένα µε πρόχειρα µέσα

Τραυµατισµοί κεφαλής

 • Θεωρία και πρακτική στις επιδέσεις

Μέθοδος Heimlich

 • Ενέργειες κατά τον πνιγµό

Εγκαύµατα

 • Ανάπτυξη τύπων εγκαυµάτων
 • Τρόποι αντιµετώπισης
 • Επιδέσεις

Ηλεκτροπληξία

 • Εγκαύµατα – Κατάγµατα – Καρδιακή Ανακοπή
 • Πλάγια θέση Ασφάλειας