ΕΛΣΤΑΤ: Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος, Μάιος 2017 (προσωρινά στοιχεία)

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Μάιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 4.291,4 εκατ. ευρώ έναντι 3.558,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,6%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάιο 2017 παρουσίασε μείωση κατά 502,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,7%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 345,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,5%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά τον μήνα Μάιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 2.556,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.040,2 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 284,0 εκατ. ευρώ δηλαδή 19,8% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 286,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Μάιο 2017 ανήλθε σε 1.734,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.518,4 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 14,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2017 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 218,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,5%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 58,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 ανήλθε στο ποσό των 21.887,4 εκατ. ευρώ έναντι 17969,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση,σε ευρώ 21,8%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.962,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,2% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά κατά 905,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 ανήλθε στο ποσό των 11.798,7 εκατ. ευρώ έναντι 9.876,5 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 19,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 514,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 519,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2017 ανήλθε σε 10.088,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.093,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 24,7%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.447,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,8% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 385,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.

Download the PDF file .

Πηγή: www.statistics.gr