ΕΛΣΤΑΤ: Εμπορευματικές Συναλλαγές της Ελλάδος, Μάρτιος 2017 (προσωρινά στοιχεία)

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 4.776,0 εκατ. ευρώ (5.087,9 εκατ. δολάρια) έναντι 3.667,9 εκατ. ευρώ (4.059,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 30,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 397,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,1%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 294,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθε στο ποσό των 2.633,6 εκατ. Ευρώ (2.822,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.094,7 εκατ. ευρώ (2.332,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 25,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 205,3 εκατ. ευρώ δηλαδή 12,5% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 205,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Μάρτιο 2017 ανήλθε σε 2.142,4 εκατ. ευρώ (2.265,5 εκατ. δολάρια) έναντι 1.573,2 εκατ. ευρώ (1.727,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 36,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 192,6, εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,7%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 89,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 13.355,4 εκατ. ευρώ (14.179,1 εκατ. δολάρια) έναντι 10.192,1 εκατ. ευρώ (11.206,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση,σε ευρώ 31,0 %. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.558,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,5%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά κατά 503,4εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 6.879,5 εκατ. ευρώ (7.348,8 εκατ. δολάρια) έναντι 5.719,2 εκατ. ευρώ (6.324,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 20,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 283,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 261,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,9%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου -Μαρτίου 2017 ανήλθε σε 6.475,9 εκατ. ευρώ (6.830,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4.472,9 εκατ. ευρώ (4.881,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2016, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 44,8%.Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.274,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,2% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 242,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8%.

 

Download the PDF file .

Πηγή: www.statistics.gr