ΕΛΣΤΑΤ: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, Σεπτέμβριος 2017

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016, παρουσίασε μείωση 0,8% έναντι αύξησης 9,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Σεπτεμβρίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2017, παρουσίασε μείωση 8,6%.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Μείωση κατά 1,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών
  • Αύξηση κατά 10,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων

Download the PDF file .

Πηγή: www.statistics.gr