ΕΛΣΤΑΤ: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, Αύγουστος 2017

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Αυγούστου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2016, παρουσίασε αύξηση 6,1% έναντι μείωσης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Αυγούστου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2017, παρουσίασε μείωση 10,9%.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 18,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων
  • Αύξηση κατά 5,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών

Download the PDF file .

Πηγή: www.statistics.gr