ΕΛΣΤΑΤ: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, Ιούνιος 2017

Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, για το μήνα Ιούνιο 2017, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2016, παρουσίασε αύξηση 8,1% έναντι μείωσης 10,5 που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Ιουνίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαΐου 2017, παρουσίασε μείωση 7,4%.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 11,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων
  • Αύξηση κατά 8,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών

Download the PDF file .

Πηγή: www.statistics.gr