ΕΛΣΤΑΤ: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, Απρίλιος 2017

Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, για το μήνα Απρίλιο 2017, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 10,7% έναντι μείωσης 13,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2017, παρουσίασε μείωση 9,8%.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 3,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων
  • Αύξηση κατά 10,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών

Download the PDF file .

Πηγή: www.statistics.gr