ΕΛΣΤΑΤ: Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, Μάρτιος 2017

Η εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, για το μήνα Μάρτιο 2017, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2016, παρουσίασε αύξηση κατά 24,5% έναντι μείωσης 11,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Μαρτίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 21,1%.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 50,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων
  • Αύξηση κατά 24,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών

Download the PDF file .

Πηγή: www.statistics.gr